Chào mừng bạn đến với trang web này, được sở hữu và điều hành bởi BioClin và / hoặc công ty con, công ty liên kết hoặc công ty phân phối của BioClin (trong suốt các Điều khoản Sử dụng này 'BioClin', gọi chung là BioClin, Inc. và các công ty con, chi nhánh và công ty phân phối) ('trang web'). BioClin duy trì trang web như một dịch vụ cho khách hàng truy cập, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc sử dụng trang web ('Điều khoản sử dụng'). Khi bạn sử dụng trang web, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng; nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, bạn không được sử dụng trang web. BioClin bảo lưu quyền sửa đổi nội dung trên trang web và các Điều khoản sử dụng này định kỳ mà không cần thông báo trước.

Sử dụng Nội dung trên trang web

Bạn có thể xem, tải xuống và in nội dung từ chủ thể trang web theo các điều kiện sau: (a) nội dung chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin; và (b) nội dung không được sửa đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Bạn không thể tái xuất bản, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phát sinh hoặc sử dụng nội dung khác ngoài nội dung được cho phép rõ ràng ở đây.

Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của BioClin mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của BioClin. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ 'văn bản ẩn' nào khác sử dụng tên hoặc thương hiệu của BioClin mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của BioClin. Bạn không được sử dụng bất kỳ logo BioClin hoặc đồ họa hoặc nhãn hiệu độc quyền nào khác như một phần của liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.

Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung nào trong trang web. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào cũng có thể dẫn đến các hành động pháp lý của BioClin.

Bất kỳ tuyên bố nào có trong trang web liên quan đến triển vọng tương lai của BioClin đều là 'các tuyên bố tìm kiếm về phía trước' theo luật Chứng khoán Liên bang. Không thể đảm bảo rằng các kết quả trong tương lai sẽ đạt được và kết quả thực tế có thể khác về mặt vật chất từ các dự báo, ước tính và thông tin tóm tắt có trong trang web. Các yếu tố quan trọng có thể gây ra kết quả thực tế khác nhau về vật chất bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố được thảo luận trong hồ sơ SEC của BioClin.

Bài đánh giá, nhận xét, thông tin liên lạc và nội dung khác

Bạn có thể gửi nhận xét và cung cấp nội dung khác miễn là nội dung không tục tĩu, bất hợp pháp, đe dọa hoặc phỉ báng và miễn là nội dung không xâm phạm quyền riêng tư hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Hơn nữa, nội dung như vậy có thể không chứa vi-rút phần mềm, thư hàng loạt, thư chuỗi hoặc bất kỳ dạng 'spam' nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc của thông tin.

Bằng cách gửi thông tin, bạn cấp cho BioClin quyền không độc quyền, không có tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang và cấp phép phụ để sao chép, sử dụng, sửa đổi, xuất bản, điều chỉnh, dịch, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối và hiển thị nội dung đó trên phương tiện truyền thông trên toàn thế giới . Bằng cách gửi thông tin bạn cũng đại diện và đảm bảo rằng nội dung là chính xác; bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng nội dung bạn gửi; và việc sử dụng nội dung đó sẽ không gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi BioClin trên trang web

BioClin cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên trang web. Khi bạn đăng ký nhận sản phẩm hoặc dịch vụ từ BioClin trên trang web, bạn chấp nhận thỏa thuận cụ thể áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoại trừ như được quy định trong thỏa thuận đó. BioClin không đảm bảo rằng bất kỳ mô tả sản phẩm hoặc nội dung nào có trong trang web này là chính xác, hiện tại, đáng tin cậy, hoàn chỉnh hoặc không có lỗi.