Liên hệ

Bạn có câu hỏi, đề xuất hay khiếu nại về Multi-Gyn? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Gọi điện, viết email cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới


DUY TÂN Pharma
22 Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: +84.28.38421834
Fax: +84.28.38421952
Website: www.duytanpharma.com

Nếu bạn muốn hỏi chúng tôi một câu hỏi, xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn và cung cấp thông tin cần thiết cho bạn qua email. Địa chỉ email của bạn sẽ bị xóa khỏi dữ liệu của chúng tôi sau 30 ngày